DisCard - sustav za evidenciju zaduženja i razduženja karata
Inter-biz, Usluge u informatici,Lošinjska 14,HR-42000 Varaždin,CROATIA
e-mail: info@inter-biz.hr, mob: +385 (0) 98 680 847

Distribucija karata - evidencijski sustav

Aktualna inačica:
1.0 [rujan 2008.]

U nastavku su dani primjeri sučelja sustava DisCard.


Osnovni prozor


Zaduživanje karata partneru


Razduživanje karataPregled transakcijaSučelje (GUI)

Cijene i licenciranje

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Freeware<